Interflour Việt Nam

Phát triển bền vững

Lĩnh vực kinh doanh > Phát triển bền vững

Hỗ trợ cộng đồng và cơ hội nghề nghiệp

Chúng tôi hướng tới việc tuyển dụng từ các khu vực địa phương nơi chúng tôi hoạt động và phát triển nhân viên của mình bằng cách cung cấp các khóa đào tạo và lộ trình nghề nghiệp toàn diện.

Chúng tôi là người ủng hộ mạnh mẽ các cộng đồng và nền kinh tế địa phương.

Chúng tôi tuyển dụng hơn 1.500 nhân viên làm việc dài hạn và giúp thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương ở Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Philippines thông qua các chương trình giáo dục ngành và hỗ trợ nghề nghiệp. Chúng tôi có một mạng lưới rộng khắp các nhà phân phối ở khắp Đông Nam Á, cũng như các nhà cung cấp cho hàng trăm doanh nghiệp nhỏ tạo nên nền tảng vững chắc của các cộng đồng địa phương này. 

Mỗi đơn vị doanh nghiệp đều tích cực tham gia hỗ trợ cộng đồng địa phương thông qua các ngày hội từ thiện, hiến máu nhân đạo, tình nguyện. 

Hàng năm, Tập đoàn cũng điều phối đội ngũ tình nguyện viên tại địa phương với sự tham gia của đội ngũ quản lý cấp cao, lựa chọn từng địa điểm khác nhau trong mạng lưới của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á.

Đảm bảo an toàn
thực phẩm

Trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi tuân thủ các hệ thống quản lý chất lượng được công nhận trên toàn cầu để đảm bảo chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng những nguyên liệu thực phẩm an toàn. Các hệ thống này bao gồm FSSC, ISO, HACCP và GMP.

Chúng tôi cũng đảm bảo độ thuần khiết và chứng nhận Halal phù hợp với các nguyên tắc Hồi giáo. Tất cả các thành phần được sử dụng đều được sàng lọc trên Halal đã được phê duyệt. Việc sản xuất tất cả bột mì được thực hiện trong điều kiện sạch sẽ và được chứng nhận Halal.

Chăm sóc nhân viên

Chúng tôi quan tâm đến nhân viên, sự an toàn và hạnh phúc của họ

Interflour coi trọng vấn đề an toàn và thực hiện các chương trình giáo dục và giám sát liên tục về an toàn cũng như đặt các mục tiêu lên hàng đầu và mục tiêu trung tâm của doanh nghiệp. 

Thực hành tuyển dụng và trả công được thực hiện một cách công bằng và minh bạch và nhân viên được khuyến khích báo cáo hành vi phi đạo đức.

Quy tắc ứng xử của chúng tôi nêu ra tiêu chuẩn hành vi cao mà chúng tôi mong đợi từ nhân viên của mình và bù lại, nhân viên cũng có sự mong đợi từ doanh nghiệp.

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies