Hỗ trợ cộng đồng và cơ hội nghề nghiệp cho địa phương

Chúng tôi mong muốn sử dụng nguồn nhân lực từ các địa phương nơi chúng tôi hoạt động và phát triển đội ngũ của chúng tôi bằng cách cung cấp đào tạo và lộ trình sự nghiệp lâu dài.  

Chúng tôi luôn mong muốn giúp đỡ cho cộng đồng và góp phần ủng hộ nền kinh tế địa phương.

Chúng tôi tuyển dụng hơn 1.500 nhân viên dài hạn và giúp thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Philippines thông qua các chương trình giáo dục và hỗ trợ nghề nghiệp. Chúng tôi có một mạng lưới các nhà phân phối rộng khắp trên khắp Đông Nam Á là các nhà cung ứng đến hàng trăm đơn vị kinh doanh lớn nhỏ, tạo nên nền tảng vững chãi tại cộng đồng địa phương.

Mỗi công ty thành viên đều tích cực tham gia hỗ trợ cộng đồng địa phương thông qua các ngày từ thiện, chương trình hiến máu và hoạt động tình nguyện.

Hàng năm, Tập đoàn cũng điều phối một đội ngũ tình nguyện viên tại địa phương tham gia cùng đội ngũ quản lý cấp cao, lựa chọn từng địa điểm trong mạng lưới của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á. 

Đảm bảo an toàn thực phẩm

Trong hoạt động kinh doanh, chúng tôi tuân theo các hệ thống quản lý chất lượng được công nhận toàn cầu để đảm bảo chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng các nguyên liệu thực phẩm an toàn một cách ổn định. Các hệ thống này bao gồm ISO, HACCP và GMP.

Chúng tôi cũng đảm bảo độ tinh khiết và chứng nhận halal theo các nguyên tắc Hồi giáo. Tất cả các thành phần được sử dụng đều được kiểm tra về các qui tắc Halal hiện hành được phê duyệt. Việc sản xuất tất cả bột mì và malt được tiến hành trong điều kiện vệ sinh và đã được kiểm chứng theo tiêu chí của Halal.

Chăm sóc nhân viên

Chúng tôi quan tâm đến con người, sự an toàn và hạnh phúc của họ

Interflour coi trọng an toàn và thực hiện các chương trình giáo dục và giám sát an toàn đang diễn ra cũng như đặt các mục tiêu an toàn lên đầu và là trọng tâm của doanh nghiệp.

Các hoạt động tuyển dụng và lương thưởng được tiến hành một cách công bằng và minh bạch. Các nhân viên được khuyến khích báo cáo hành vi vi phạm quy tắc đạo đức kinh doanh.

Quy tắc ứng xử của chúng tôi nêu ra tiêu chuẩn cao về hành vi ứng xử mà chúng tôi mong đợi từ nhân viên và các chuẩn mực mà nhân viên cần tuân thủ trong hoạt động kinh doanh.