Thành viên Ban Giám Đốc 

Mr. Yu Fei

Giám Đốc Điều Hành Bột Mì 

Mr.Luong Quang Minh

Giám Đốc Điều Hành Cảng

Mr. Tay Szu Yun (Ken)

Giám Đốc Điều Hành Bột Mì 

Mr. Varian Phua

Giám đốc tài chính Vùng

Ms. Bui Thi Lan

Giám Đốc Nhân sự Đối Ngoại