Trụ sở chính của tập đoàn Interflour được đặt tại Singapore và hoạt động theo luật pháp của đất nước này. Đối với mỗi công ty con, hoạt động theo luật pháp của quốc gia đó.

Chúng tôi coi trọng trách nhiệm của công ty. Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành thường xuyên xem xét các chính sách và thủ tục của công ty để đảm bảo quản trị hợp lý.

Chúng tôi cam kết một môi trường:

  • Không hối lộ, tham nhũng, gian lận hoặc trộm cắp
  • Không bị lạm dụng hoặc hiểu sai lợi dụng quyền lực và thẩm quyền
  • Tuân thủ đầy đủ luật và các quy định hiện hành
  • Không thiên vị hoặc hành vi sai phạm đạo đức, pháp lý

Nếu bạn biết hoặc có lý do để nghi ngờ về bất kì hành vi sai phạm nào, vui lòng báo cáo ngay qua email: whistleblower@interflour.com bao gồm các chi tiết như cá nhân liên quan, thời gian cụ thể, hành vi sai phạm, bằng chứng và thông tin liên lạc của bạn.

Thông tin chi tiết của bạn sẽ được bảo vệ và giữ bí mật. Chúng tôi sẽ bảo đảm sự bảo mật cao nhất được duy trì trong suốt quá trình điều tra đến khi kết thúc, trừ khi có yêu cấu khác theo luật pháp.